Now LivaNova

Cyberonics er nå LivaNova. Lær mer her.

Safety Information

FORHOLDSREGLER

Sikkerheten og effekten til VNS Therapy er ikke dokumentert for bruk under graviditet. Pasienter som røyker, kan ha økt risiko for irritert strupe. Det er fare for infeksjon i forbindelse med implanteringsinngrepet, som kan kreve behandling med antibiotika eller at apparatet fjernes. VNS Therapy-systemet kan påvirke funksjonen til andre implantater, for eksempel pacemaker eller implantert defibrillator. Mulige virkninger omfatter sanseproblemer og feil respons fra enheten. Hvis pasienten trenger flere implantater, kan omhyggelig programmering av hvert enkelt system være nødvendig for å optimere pasientens nytte av hver enhet. 
(Kun AspireSR® og SenTiva®) Situasjoner som fører til rask pulsøkning, inkludert, men ikke begrenset til trening eller fysisk aktivitet, kan utløse AutoStim hvis funksjonen er PÅ. Hvis dette er et problem, kan pasienten snakke med legen om hvordan stimuleringen kan stoppes i slike situasjoner. Bruk av AutoStim Mode (Registrer og responder-funksjonen) resulterer i nedsatt batterilevetid, noe som kan føre til hyppigere skifte av stimulator. 
(Kun SenTiva®) De valgfrie, tidsbaserte funksjonene justeres ikke automatisk for sommer-/ vintertid eller ulike tidssoner. 

BIVIRKNINGER 

De hyppigst rapporterte bivirkningene er heshet, sår hals, kortpustethet og hoste. Andre bivirkninger som er rapportert som statistisk signifikante i kliniske studier, er ataksi (tap av evne til å koordinere muskelbevegelser), dyspepsi (fordøyelsesbesvær), hypestesi (redusert berøringsfølsomhet), søvnløshet (søvnvansker), laryngismus (hals, strupespasmer), kvalme, smerter, prikking i huden (parestesi), faryngitt (betennelse i strupe, hals) samt oppkast. Dette forekommer typisk bare under stimulans, tolereres godt og blir mindre merkbart med tiden. De hyppigst rapporterte bivirkningene ved implanteringsinngrepet er infeksjon. 

*INFORMASJON I DENNE OPPSUMMERINGEN REPRESENTERER UTDRAG AV VIKTIG MEDIKAMENTINFORMASJON FRA PRODUKTMERKINGEN. INFORMASJONEN ER IKKE MENT SOM EN ERSTATNING FOR EN KOMPLETT OG INNGÅENDE FORSTÅELSE AV VNS THERAPY-SYSTEMET, OG INFORMASJONEN REPRESENTERER HELLER IKKE EN FULLSTENDIG SAMLING AV ALL VIKTIG INFORMASJON ANGÅENDE BRUK AV PRODUKTET. PASIENTER MÅ DISKUTERE RISIKOER OG FORDELER VED VNS Therapy MED SIN LEGE. KUN ETTER FORSKRIVING – APPARAT BEGRENSET TIL BRUK AV ELLER ETTER ORDRE FRA LEGE. 
PtBrfSum18E1NO

LIVANOVA BELGIUM NV 
Ikaroslaan 83 
1930 Zaventem 
Belgia 
Tlf. +32.2.720.95.93 
Faks +32.2.720.60.53 
www.VNSTherapy.com 

©2018 LivaNova USA, Inc. Med enerett. LivaNova®, SenTiva®, AspireSR® og VNS Therapy® er registrerte varemerker for LivaNova USA, Inc.